Medidas frente á COVID-19 do ISSGA

Cartel_A3_Redeiras

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia da Xunta de Galicia elaborou varios documentos sobre prevención e saúde laboral ante o coronavirus para distintos sectores vinculados á pesca, entre eles o das redeiras. 

Nestes documentos, consistentes nunha infografía e nun pdf para cada colectivo, destácanse distintas recomendacións sobre medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e outras medidas organizativas, de interese para o traballo no noso sector. 

Tendes máis información no arquivo adxunto, que podedes atopar ao final da páxina, e neste enlace