Asesoramento integral en VIOLENCIA DE XÉNERO
Teléfonos de atención

Para que as redeiras galegas sexan visibles, escoitadas,
e non desaparezan no futuro

O Peirao é o nome da Federación Galega de Redeiras Artesás.

Nace no ano 2004, tras poñerse en común experiencias, intereses e obxectivos durante unos encontros organizados pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos da Xunta de Galicia, uniendo as distintas asociacións de redeiras da costa galega.

Tras moitos logros xa conseguidos, as mulleres do Peirao siguen coa sua loita por obter maior recoñecemento, mellores condicións laborais, e poder seguir traballando das suas artes.

O Peirao

8 asociacións de mulleres
cun papel fundamental
no mundo do mar

A importancia das redes na labor de pesca é esencial.

As 8 asociacións que forman a federación traballan para que o seu traballo sea coñecido, e buscan, entre moitas outras tareas, compartirlo co gran público e en especial a xuventude, para que o seu saber-facer non se perda, e se entenda maís allà da función económica da sua labor, o seu significado cultural.

CARIÑO CEDEIRA O FIEITAL ILLA DA ESTRELA O CERCO ATALAIA VIRXE DO CARME PORTOSÍN

Coñeza as artes de redes

Arrastre, cerco de jareta, enmalle, … As distintas técnicas de pesca requieren usar diferentes redes. As redeiras son coñecedoras das diferentes artes que permiten crear esas redes e mante-las.

Artes

As nosas actividades

Dende a creación da Federación en 2004, as mulleres do Peirao han participado en proxectos oficiais de distinto indole, co obxectivo de mellorar as súas condicións laborais, de obter un maior recoñecemento da súa profesión e estatus, e incluso simplemente de manter viva a profesión.

Proxectos

A Federación organiza númerosos cursos destinados as propias redeiras, sexa no ámbito da salud laboral, as novas tecnoloxías, ...
Tamén organizamos cursos formativas para as personas que desexen aprender o simplemte coñecer o noso oficio.

Cursos

Actualidade

A Federación desprázase a Marrocos nunha nova misión comercial

Reunirase con organizacións e empresas relacionadas co sector marítimo-pesqueiro no país africano.

Ler máis

Encontros interxeracionais de redeiras: parladoiros sobre a muda xeracional e o asociacionismo

A xornada percorrerá o traballo de redeiras do pasado ata o presente, con vistas a analizar as perspectivas de futuro da profesión.

Ler máis