Proxecto “RECOÑECEMENTO E PROFESIONALIZACIÓN DO COLECTIVO DAS ASOCIACIÓNS DE REDEIRAS” (2011)

Título do proxecto: “RECOÑECEMENTO E PROFESIONALIZACIÓN DO COLECTIVO DAS ASOCIACIÓNS DE REDEIRAS”

Anos: 2011

Obxectivos:

  • Preparar e Formar para a avaliación do recoñecemento da competencia profesional “Acreditacións Profesionais” das asociacións de redeiras para a obtención do Certificado de profesionalidade (Confección e Reparación de Artes e Aparellos de 330h)

Organismos financiadores ou participantes: Grupos de Acción Costeira Participaron: Lorbé, Cedeira, Burela, Malpica e Corme

Resultados alcanzados:

  • Obtención do certificado que recoñeza a competencia na confección e armado dos distintos panos para as artes de pesca de arrastre.
  • As redeiras poden presentarse ao proceso para o certificado de profesionalidade.
  • Redeiras están en potencia de superar as probas para as acreditacións profesionais
  • Aumentada a oferta de traballo ao poder confeccionar máis artes da que antes traballaban.
  • Conseguida maior cualificación para exercer o seu traballo.
  • O poder obter un título a nivel estatal da un valor engadido á labor que dende fai moitos anos vimos realizando as redeiras. Conseguir a profesionalización do sector e poder diferenciarnos das persoas que exercen o exercicio, non só porque non están dadas de alta, senón tamén porque temos un certificado que recoñece a nosa formación e anos de experiencia.
  • Mellora económica para as redeiras. Maior carga de traballo é un traballo mellor pagado.
  • Traballar cara o relevo xeracional

<<<  de volta aos Proxectos


Buscar

Traductor GOOGLE