Proxecto “COIDARSE EN REDE” (2010)

Título do proxecto:COIDARSE EN REDE

Anos: 2010

Obxectivos:

  • Fomentar medidas preventivas de riscos laborais na actividade profesional das redeiras galegas.
  • Mellorar as condicións de traballo e laborais das súas traballadoras e traballadores.

Organismos financiadores ou participantes: Dirección Xeral de Relacións Laborais

Participan: Participaron nas mesas a Federación Galega de Redeiras “O Peirao” . As mesas realizaronse en O Grove, Cariño e Porto do Son.

Resultados alcanzados:

(Seminario COIDARSE EN REDE)

  • Coñecemento da lei en materia de seguridade e saúde laboral.
  • Análise das boas prácticas para a prevención/minimización do impacto dos trastornos músculo-esqueléticos asociados á actividade profesional.
  • Coñecemento dos equipos de protección individual para evitar sobreesforzos.
  • Valoración da prevención entre as redeiras galegas.

<<<  de volta aos Proxectos


Buscar

Traductor GOOGLE