Contacto

 © Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao”
C/ Toural nº229 · 15114 Corme-Aldea · Ponteceso (A Coruña
)

Tlf. 691 23 73 70 ·  info@redeirasdegalicia.org


Buscar

Traductor GOOGLE

REDEIRAS DE GALICIA E A CONSELLERÍA DO MAR COLABORAN PARA AMOSAR A PROFESIÓN DE REDEIRA A TRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOXÍAS

Redeiras nas redes divulgará nas redes sociais a través de catro vídeos titoriais as técnicas elementais de enmalle de artes menores, cerco, arrastre e palangre (Malpica de Bergantiños, 31 de xullo de 2018)