Asociación de Redeiras de Cariño

INFORMACIÓN

direccion
(Cariño)

telefono
Tlf. 648 440 437


asoredeirascarino@hotmail.es

· Número de socias: 18 ·

ARTES E APARELLOS QUE TRABALLA A ASOCIACIÓN

Cerco

Artes Menores (Betas Miños, Volantas, Rascos…)

~OUTRAS ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN~

>> Produtos de Artesanía da Asociación:

>> Obradoiros divulgativos para escolares

Obxectivo: Dar a coñecer entre a poboación escolar como se leva a cabo o traballo das redeiras así como as diferentes artes e aparellos que se utilizan na pesca e a súa vinculación co seu traballo.

>> Visitas para turistas e público en xeral

Obxectivo: Dar a coñecer ao público o traballo, oficio, cultura e tradición das redeiras.

A visita comezará explicando o oficio de confección e conservación de artes e aparellos realizado polas redeiras, as ferramentas e útiles que empregan e a importancia que ten a súa actividade para a xente do mar. Nos locais de traballo poderanse ver fotografías e outro material gráfico, obxectos reais na exposición que a asociación ten na súa nave (ferramentas, utensilios) utilizados polas redeiras.

 


Buscar

Traductor GOOGLE