Campaña “Contra as Redes d@s Ilegais”

anuncio

   AS REDEIRAS GALEGAS DENUNCIAN O TRABALLO ILEGAL

O traballo dos ilegais pon en perigo a continuidade deste oficio vital para o funcionamento do sector pesqueiro artesanal

As representantes da Federación Galega de Redeiras Artesás de Galicia, entidade que agrupa a 12 asociacións de toda Galicia e á maioria das redeiras profesionais que exercen a súa actividade legalmente, denuncia que de continuar coa situación actual, o oficio de redeira está condenado a desaparecer nun breve espazo de tempo.

Desde a súa constitución no ano 2.004 vense denunciando públicamente a prestación de traballo por persoas sen asegurar, xubilados, familiares, na súa maioría mulleres, por prezos ínfimos, o que deixa as redeiras legais sen traballo ou que as obriga a malvendelo, sen que até o momento desde os organismos oficiais competentes se teña actuado decididamente.

Denuncian asimesmo que existen auténticas redes de traballo ilegal, fomentadas por empresas de efectos navais sen escrúpulos e por intermediarios da zona que reparten e recollen as redes. Isto dase en comarcas e pobos enteiros do noso litoral, constituíndo unha práctica coñecida e permitida. A situación de crise económica que estamos a padecer agravou aínda máis este problema.

Por este motivo a Federación Galega de Redeiras comeza unha campaña de información e denuncia para concienciar a sociedade en xeral e a administración pública en particular, da necesidade de loitar contras estas redes de traballo ilegal, ao tempo que solicita a colaboración do sector pesqueiro para que non adquiran estes aparellos.[/warningbox]

TEXTO_COLABORAR

camisetassos-redeiras

autobus2

“ATRAPADAS NA REDE” [por Tino Gago]

É ben triste e paradóxico pensar que elas -que con sabencia e mestría de anos tecen e desenlean, cosen e reparan, fabrican de xeito artesanal as redes que empregan os nosos mariñeiros, como xa facían as súas nais e avoas- se vexan a si mesmas atrapadas na rede.

É ben triste e paradóxico pensar que neste sector pesqueiro galego, que quere ser moderno e profesional, que comeza a dar pasos firmes pola sustentabilidade e identificación dos seus produtos e recursos, se manteña, se consinta e se permita aínda a existencia de redes de traballo ilegais, estructuras clientelares e caciquís que condenan á miseria e a penuria laboral ás redeiras profesionais galegas, que camiñan de xeito lento pero inexorable cara a súa desaparición como oficio.

Desde a Federación Galega de Redeiras “O PEIRAO”, entidade que agrupa á maioría destas profesionais galegas, vense denunciando xa desde a súa constitución aló polo 2.004 esta situación, sen que ninguén teña dado pasos serios e decididos para facer fronte a este problema.

Xubilados, mulleres sen asegurar, familiares e amigos, traballan a moreas para intermediarios de intermediarios de efectos navais. En moitas comarcas e pobos do noso litoral traballando por catro cadelas, tirando os prezos dun traballo especializado que condena as redeiras galegas profesionais a salarios de miseria que non chegan nin de lonxe ao salario mínimo interprofesional.

¿Quen controla esas redes das/os ilegais?, ¿Quen compra esas redes? ¿Quen as vende? ¿Que se pesca con esas redes?. As respostas son de sobra coñecidas no sector pero o silencio é comprice.As redeiras galegas profesionais teñen cumprido sobradamente as expectativas postas nelas. Téñense agrupado en asociacións e logo nunha Federación a nivel galego. Teñen participado en encontros, proxectos europeos, formación de xestión e profesional, para a igualdade, habilidades sociais e autoestima. Teñen constituido unha cooperativa para comercializar o seu produto directamente. Teñen feito todo o que estaba nas súas mans. Só esperan que outros fagan todo o que está nas súas para evitar a lacra do intrusismo e do traballo ilegal.

Algúns pensarán que só son as mulleres que están ao final da cadea. Pero eu vos digo que son moito máis. Son -como as mariscadoras, as peixeiras, as traballadoras das conserveiras,..- a historia viva do noso sector pesqueiro. Sen estas mulleres non existiría a pesca artesanal en Galicia tal e como a coñecemos. Xa é hora de que alguén lles bote unha man. Merécenna.

Tino Gago
[Foi técnico da Federación Galega de Redeiras Artesás “O PEIRAO”] Descargar pdf

email
Share on Facebook0Email this to someonePrint this page

“A Xunta presenta en Malpica unha guía de boas prácticas en prevención de riscos laborais específica para as redeiras”

Descargar GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS

  • A secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, puxo hoxe en valor a publicación elaborada polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) coa que se pretende mellorar a saúde deste sector formado nun 99% por mulleres

  • A guía desenvolveuse a partir dun estudo médico epidemiolóxico realizado a 112 redeiras das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra

  • Difundiranse máis de 100 exemplares que a Federación Galega de Redeiras distribuirá entre as asociacións federadas

    A responsable de Emprego fixo fincapé en que a prevención de riscos laborais ten que ser “unha actuación de todos” e lembrou que a Xunta está impulsando este eido a través da Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo 2017-2020.

+ info