Historia

A creación da Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” tivo lugar en novembro de 2004, pero ata chegar á súa constitución fóronse dando unha serie de pequenos pasos.

Primeiramente, a finais do ano 2002, desde a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos empezaron a establecerse contactos coas redeiras das diferentes localidades costeiras galegas.

A resposta do colectivo é tan positiva que solicítase a celebración do II Encontro de Redeiras, que ten lugar en Santiago de Compostela. Era tal o pulo que se levaba que facíase moi necesario e interesante unha nova oportunidade de xuntarse. Nesta xornada, celebrada o 30 de outubro de 2003, analízanse a consecución dos obxectivos formulados no anterior encontro. Todas as profesionais alí reunidas intercambianse experiencias e planifican xuntas a forma de logralos.

Como froito dos continuos contactos, reunións e viaxes conxuntos das diferentes asociacións, nos que se constatou que os intereses eran comúns, comezouse a contemplar a posibilidade de crear unha Federación con todas as asociacións existentes en Galicia.

No III Encontro foi a creación da FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁS, que quedou constituída o día 30 de setembro de 2004. Ó día seguinte, realízanse as eleccións para a constitución do Consello Rector, formado finalmente por cinco mulleres redeiras de diferentes portos galegos. A partir de entón comeza unha nova etapa no colectivo de redeiras galegas, porque estas cinco mulleres e todas ás que representan loitarán xuntas coa finalidade de: dignificar a súa profesión e sacar ás profesionais redeiras da situación de case invisibilidade na que atopábanse ata o de agora.

Dende o 2004 ata hoxe, foron pasando distintas directivas que loitaron por esta finalidade e conseguir que as redeiras fosen visibles e escoitadas.

A día de hoxe a federación conta con 7 asociacións, ao longo dos anos houbo momento de subidas e outros baixadas, como sigue acontecendo. 

  • Asociación de Redeiras de Cariño: 17 sociasMA copiar
  • Asociación de Redeiras de Cedeira : 13 socias
  • Asociación de Redeiras «O Fieital» de Malpica : 23 socias
  • Asociación de Redeiras Illa da Estrela de Corme: 21 socias
  • Asociación de Redeiras «Maruxía» de Cambados: 5 socias
  • Asociación de Redeiras de Cangas «O Cerco»: 21 socias
  • Asociación de Redeiras do Baixo Miño «Atalaia»:10 socias

 

 

 


Buscar

Traductor GOOGLE

REDERAS ASTURIANAS, CÁNTABRAS Y VASCAS APOYAN A LAS GALLEGAS PARA SOLICITAR EL COEFICIENTE REDUCTOR

Estas asociaciones destacan que ésta es una reivindicación histórica de este sector profesional.

Malpica de Bergantiños, 11 de abril de 2019.- La Asociación Profesional de Rederas de Bajura (AREBA) de Asturias, la Asociación de Rederas de Bajura de Cantabria (AREBACA) y la Asociación de Rederas de Euskadi han mostrado todo su apoyo y confianza en la Federación Gallega de Redeiras Artesás O Peirao que presentó el pasado mes de julio la solicitud de inicio del procedimiento para el reconocimiento de los coeficientes reductores para este colectivo.

En España están dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social un total de 656 profesionales (566 rederas y 90 rederos), de los cuales prácticamente el 100% se encuentran localizados en las Comunidades del Norte Peninsular.

«Nuestro papel es fundamental para el sector de la pesca», recuerda Verónica Veres Tasende, presidenta de la Federación Gallega de Rederas Artesanas y «el coeficiente reductor es una reivindicación histórica de nuestro sector, ya que nuestras compañeras vascas, cántabras y asturianas también la han solicitado en años anteriores».

Verónica Veres destaca que «no es de recibo que se nos niegue una representatividad que siempre se nos ha reconocido a asociaciones y federación y, aunque esto fuese así -que no lo es-, existen mecanismos dentro de la propia Administración como es el inicio de oficio que se pueden activar si hay voluntad y compromiso con esta profesión».

La presidenta del Peirao destaca que «el trato recibido por parte de la Dirección General de la Seguridad Social nos ha hundido, ya que desprestigia nuestra profesión y minusvalora los esfuerzos que hacen todas estas trabajadoras por dignificar su actividad».

Verónica Veres destacó las muestras de apoyo recibidas estos días por responsables y representantes del sector de la pesca y de la sociedad en general que «reconocen nuestros esfuerzos y el trabajo que día a día realizamos en las naves y en los puertos».

Para más información, llamar a:

 Descargar Nota de Prensa