Consello Rector

Actual Consello Rector 2018

O día 10 de Marzo de 2018, por votación democrática o Consello Rector da Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” queda así constituído:

  • Presidenta: Dona Verónica Veres Tasende (8 votos a favor), DNI 79330819-R, con domicilio en Rúa As Neves, nº 3, 4ªTravesía, CP 15113, Malpica (A Coruña). Duración do cargo: 2 anos.
  • Vicepresidenta: Dona Rosa Isabel Rodríguez Vidal (6 votos a favor), DNI 32767863-Q, con domicilio en C/ Toural, nº 229 Aldea-Corme, CP 15114 (A Coruña). Duración do cargo: 2 anos.
  • Secretaria: Dona María Jesús Otero Suárez (6 votos a favor), DNI nº 79313336K, con domicilio en Ventorrillo, 80, 5ª, CP 15113, Malpica (A Coruña). Duración do cargo: 2 anos.
  • Tesoureira: Dona Rocío Fernández González (unanimidade); con DNI 32695380-Y, con domicilio en Caminos de Barreiros, nº 32, 1º piso, CP.15360, Cariño (A Coruña). Duración do cargo: 2 anos.
  • Vogal: Dona Maria Benigna Rey Galdo (3 votos a favor); DNI nº 76401688N, con domicilio en Rúa Canta la Rana, nº 8, CP 15360, Cariño ( Coruña). Duración do cargo: 2 anos.
  • Suplentes: 

 Dona Maria Teresa Santos Amarelle.
 Dona María Dolores Alonso Sieiro.
 
Dona María del Pilar Nogueira González.
 Dona Isabel Domínguez Mouzo.

 […]

 Descargar PDF ACTA DA CONSTITUCIÓN DO NOVO CONSELLO RECTOR DA FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁNS “O PEIRAO”


Buscar

Traductor GOOGLE